Version
Need Help? Your Order
Call : 0-2892-0826-9
ตะแกรงเจาะรู perforate
ตะแกรงลายกันลื่น Checkered plate
งานตัดเลเซอร์
คุณลักษณะของแผ่นปั้มรู
รูปแบบของรู
ตัวอย่างเบอร์รู
ความสามารถในการผลิต
วัตถุดิบที่สามารถทำได้
ขอบแผ่นเจาะรู
ตะแกรงปั๊มเจาะรู
ตะแกรงกันลื่น
งานตัดเลเซอร์
ตะแกรงสำหรับลำโพง
ตะแกรงสำหรับโรงสี
PIC-PERF
 
บริษัท เอกสยาม โลหะกิจ จำกัด  บริการผลิตรับสั่งทำ  ตะแกรงแผ่นเจาะรูทุกชนิด   ตะแกรงเจาะรูโลหะ  Perforated Metal   Sheet  ตะแกรงเจาะรูอโลหะ  Non Perforated Meta Sheet   ตะแกรงลายกันลื่น Checkered plate   ตัดเลเซอร์  Laser Cut

บริษัท เอกสยามโลหะกิจ จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และรับออกแบบสั่งทำตามแบบ Made To Order ขนาด ( SIZE ) ทุกชนิดตามแต่ละจุดประสงค์ของงานที่ลูกค้าต้องการ วัตถุดิบที่ใช้คือ  เหล็กแผ่น สแตนเลสแผ่น ทองเหลืองแผ่น อลูมิเนียมแผ่น  สังกะสีแผ่น  พีวีซีแผ่น แผ่นลายกันลื่น (ลายตีนไก่  ลายปูพื้น)

บริษัท เอกสยาม โลหะกิจ จำกัด  ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  เราจึงอยากให้ท่านได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหล็กให้มากขึ้น ในอนาคตข้างหน้าจะมีการสร้างอาคารบ้านเรือนด้วยเหล็กมากยิ่งขึ้น   ก็เพราะเหล็กไม่มีการสึกกร่อนและมีประโยชน์มากกว่าอย่างอื่นหลายเท่า  ทั้งในอุตสาหกรรมเหล็ก สินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือใช้เป็นวัตถุดิบนำไปผลิตสินค้าอื่นๆ  

เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเสียง  เครื่องใช้ในครัว ของประดับตกแต่ง  การเกษตร อุตสาหรรมอาหาร  ตะแกรงฟอกอากาศ   ตะแกรงกันเครื่องจักร   ตะแกรงร่อน  ตะแกรงสำหรับกันเสียง  ตะแกรงท่อไอเสียรถยนต์  ชิ้นส่วนรถยนต์  ตะแกรงสำหรับหน้ากากลำโพง   ตะแกรงโรงสี   ตะแกรงสำหรับตกแต่งภายใน ( Interior  Decoration )  ตะแกรงสำหรับตกแต่งภายนอก  และอุตสาหกรรมอื่นๆ
นิยามของบริษัท
"ประณีต  มาตรฐาน คืองานของเรา"

 

Home   |   About Us   |   Products   |   Service   |   Specifications   |   Use for Products   |   Contact Us