Version
Need Help? Your Order
Call : 0-2892-0826-9
ตะแกรงเจาะรู perforate
ตะแกรงลายกันลื่น Checkered plate
งานตัดเลเซอร์
คุณลักษณะของแผ่นปั้มรู
รูปแบบของรู
ตัวอย่างเบอร์รู
ความสามารถในการผลิต
วัตถุดิบที่สามารถทำได้
ขอบแผ่นเจาะรู
ตะแกรงปั๊มเจาะรู
ตะแกรงกันลื่น
งานตัดเลเซอร์
ตะแกรงสำหรับลำโพง
ตะแกรงสำหรับโรงสี
PIC-PERF
 
 

ตะแกรงแผ่นเจาะรูลายตกแต่ง

ตะแกรงลายดาว

เหล็กขาว  หนา 1  มิล  4 ' x 8 '

ตะแกรงลายดอกจิก 

เหล็กขาว  หนา 1  มิล  4 ' x 8 '

 

ตะแกรงลายรูกุญแจ

เหล็กขาว  หนา 1  มิล  4 ' x 8 '

ตะแกรงลายอิฐ

เหล็กขาว  หนา 1  มิล  4 ' x 8 '

ประโยชน์ที่นำไปใช้
  • สำหรับงานอุตสาหกรรม  ตะแกรงฟอกอากาศ  ตะแกรงกันเครื่องจักร      ตะแกรงสำหรับกันเสียงใช้สำหรับดูดซับเสียง  ตะแกรงท่อไอเสียรถยนต์    ตะแกรงสำหรับหน้ากากลำโพง     เหมืองแร่  ร่อนหิน    แผ่นกรองอากาศ  ระบบบำบัดน้ำเสีย   ฉากบังแสง  
  • สำหรับตกแต่งภายนอกและภายใน   งานเฟอร์นิเจอร์  ทำฝ้าเพดาน  ฉากแสดงสินค้า  ตะแกรงใช้กับสนามบิน  ทำรั้ว
  • สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานผลิตอาหาร  โรงงานอาหารสัตว์   ตะแกรงโรงสี    ใช้เป็นแผ่นกรองร่วมกับวัสดุกรอง  ตะแกรงร่อน 
  • สำหรับการเกษตร  ใช้คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพันธุ์  ผัก  และผลไม้  ใช้ตากผัก  และผลไม้

สินค้าที่มีคำว่า   หล็กขาว  หนา 1  มิล  4 ' x 8 '  ต่อท้าย  สามารถซื้อที่ร้านได้โดยไม่ต้องสั่งทำ

และสามารถสั่งทำได้ตามความต้องการของท่าน

Mild Steel  Thickness 1 mm. 4 ' x 8 '

 

 
 
 
Home   |   About Us   |   Products   |   Service   |   Specifications   |   Use for Products   |   Contact Us